De Wylde tulp

De Wylde Tulpentocht

 

Volgende Wylde Tulpentocht is op 19 augustus 2017

Dit jaar is de opbrengst voor de Sportkooi Ternaard.

Het liefst hebben wij, dat u zich voor de tocht opgeeft via : wyldetulpentocht@gmail.com,  zodat wij weten, hoeveel wandelaars er ongeveer meedoen. Opgeven bij de start blijft mogelijk. Betalen is bij de start.


De Wylde Tulpentocht van 20 augustus 2016.

 

Bijna 200 wandelaars hebben de tocht onder ideale omstandigheden kunnen lopen.

Alleen was er in de middag even een beste bui.

De wandelaars vonden het een prachtige tocht en goed verzorgd.

Dit doet de organisatie goed, er moet toch veel werk achter de schermen gebeuren.

Wij willen ook de vele vrijwilligers bedanken voor hun hulp. Super.

 

Het goede doel is dit jaar, het opknappen van de recreatiezaal van het verzorgingshuis De Spiker in Ternaard. De opbrengst is € 500,00

 

U kunt dit jaar tussen bepaalde tijden starten.

 

Het liefst hebben wij, dat u zich voor de tocht opgeeft via: wyldetulpentocht@gmail.com , zodat wij weten, hoeveel wandelaars er ongeveer mee doen. Opgeven bij de start blijft mogelijk. Betalen is bij de start.

 

 

De Wylde Tulpentocht van 22 augustus 2015.

 

Vorig jaar liepen er tijdens de wandeltocht wandelaars mee, die aandacht vrlegen voor mensen die doof en blind worden door de erfelijke aandoening Ushersyndroom. (www.ushersyndroom.nl) Door mee te lopen steunde u dit goede doel al, de organisatie van de Wylde Tulpentocht heeft per deelnemer een vast bedrag gesponsord. Des te meer reden was er om mee te doen.

 

 

Voor vragen en opgave mailen naar: wyldetulpentocht@gmail.com